Nixon vs. Khrushchev — The 1959 Kitchen Debate

Go to top